Kinderopvangtoeslag in 2015

Kinderopvang in Nederland
De kinderopvangtoeslag is een aanvullend budget om uw maandelijkse kosten te verlichten bij het betalen van de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is beschikbaar voor elke Nederlander waarvan de kinderen naar een gecertificeerde kinderopvang gaan. Toch heeft niet iedereen niet direct recht op deze persoonlijke bijdrage omdat dit afhankelijk is van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en het aantal kinderen in de kinderopvang. Lees daarom de voorwaarden voor een kinderopvangtoeslag goed door want het onrechtmatig ontvangen van dit aanvullende budget kan leiden tot een naheffing en boete over de uitgekeerde toeslagen door de Belastingdienst.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Deze vraag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van u en uw toeslagpartner. U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer er kinderbijslag of pleegouderbijdrage voor het kind wordt uitgekeerd door de overheid. Dit betekend ook dat u en uw toeslagpartner de Nederlandse Nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning in het bezit moeten hebben. Daarnaast kan de kinderopvangtoeslag alleen worden aangevraagd als uw kinderen bij een kinderopvang geregistreerd zijn die aangesloten is bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hiervoor dient u een document bij de kinderopvanginstelling te tekenen waarin verschillende gegevens worden vastgelegd zoals de uurprijs van de kinderopvang en het totaal aantal opvanguren per jaar.Dit is belangrijk omdat u de kinderopvangtoeslag tot een maximaal van 230 uur per maand per kind kan ontvangen. Lees hier meer over kinderopvangtoeslag aanvragen. Als laatste voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag is dat u werkt, studeert of een officieel overheidstraject volgt om werk te vinden. Het is ook mogelijk om de toeslag te ontvangen als u een officiële inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Houdt er rekening mee dat ook uw toeslagpartner aan al de bovenstaande eisen moet voldoen wil u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Natuurlijk zijn er nog enkele andere voorwaarden en uitzonderingen op de wet, de overige voorwaarden kan u vinden op deze pagina.

Wat is kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is op 1 januari 2006 ingevoerd door de Nederlandse overheid tegelijkertijd met de zorgtoeslag en huurtoeslag. De vorm van opvangtoeslag heeft alleen betrekking op ouders met kinderen waarvan deze nog niet in het voortgezet onderwijs zitten of ouder zijn dan 18 jaar. Via deze regeling wil de overheid ouders motiveren om hun loopbaan te vervolgen en de kosten van kinderopvang verlichten. De overheid draagt daarom bij door maximaal 230 uur per maand kinderopvang te vergoeden wat neerkomt op ongeveer 57,50 uur per werkweek. De meeste gezinnen kunnen daarmee hun kinderen de volledige werkdag op de opvang plaatsen zonder zelf voor de kosten op te moeten draaien. Uiteraard verschilt dit als u meerdere kinderen in een opvanginstelling hebt.

De hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag wordt bepaald door verschillende factoren die betrekking hebben op u en uw toeslagpartner. De kinderopvangtoeslag is ook afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en het aantal werkuren van de minst werkende ouder. Daarnaast wordt de kinderopvangtoeslag berekend over het totale toetsingssalaris van u en uw toeslagpartner. Is uw verzamelinkomen meer dan 130.000 euro dan ontvangt u vanaf 2013 geen toeslag meer voor de kinderopvang. In 2015 zijn de kosten voor de kinderopvang gestegen waardoor de hoogte van het maximumuurtarief wat u kan ontvangen ook omhoog is gegaan. De vergoeding voor dagopvang per uur zijn €6,84, voor buitenschoolse opvang per uur €6,38 en voor opvang bij gastouders per uur is het €5,48. Verder is er in 2015 een nieuwe regeling voor het aantal opvang uren ingegaan. Als u twee kinderen heeft met evenveel opvangen uren dan ontvang u voor het kind met de hoogste opvangkosten een lagere toeslag. Dit was in de voorgaande jaren juist het kind met de laagste opvangkosten. Hierdoor kan de hoogte van de kinderopvangtoeslag lager uitpakken dan voorheen. Wilt u meer weten over de berekening van de kinderopvangtoeslag dan kan u terecht op deze pagina.

Voor algemene vragen over de kinderopvangtoeslag en nieuwe vragen kan u terecht op de vragen pagina van kinderopvangtoeslag.help.