Kinderopvangtoeslag berekenen

Per kinderopvanginstelling hanteert de overheid een ander toeslagtarief wat teruggevraagd kan worden. Het maximaal aantal uren dat teruggevraagd kan worden in 2015 voor kinderopvang is 230 uur per kind per maand. De berekening van het toeslag budget is wat ingewikkelder dan die van de Zorgtoeslag bijvoorbeeld. Er wordt namelijk gekeken naar het aantal uren van elk kind en hoe duur de opvang is. Deze gegevens worden afgewogen op basis van de onderstaande uur tarieven van de kinderopvanginstellingen.

Maximumtarieven kinderopvang

In de tabel hieronder ziet u de maximale vergoeding per uur per kinderopvanginstelling. Zit uw kind bij de Buitenschoolse opvang (BSO) bij een gastouderopvang dan krijgt u maximaal € 5,48 per uur opvang vergoed. Hetzelfde geld voor de andere kinderopvanginstellingen zoals kindercentrums of de dagopvang.

Kinderopvanginstelling Soort kinderopvang Maximum
uurtarief
Kindercentrum Dagopvang € 6,84
Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 6,38
Gastouderopvang Dagopvang € 5,48
Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 5,48

Betaald u meer voor een kinderopvanginstelling dan het maximum uurtarief dan draait u zelf voor de overige kosten op. Bijvoorbeeld wanneer u voor de BSO van het gastouderopvang € 6,48 per uur moet betalen dan moet u de overige € 1,00 zelf betalen en ontvangt u hier geen kinderopvangtoeslag over. De berekening is altijd simpel want u trekt het maximale budget van het te betalen uurtarief af. Houdt u geld over dan is dat de hoeveelheid kinderopvangtoeslag die u moet aanvragen, moet u geld bijleggen dan betaald u dat zelf.

Maximumtarief kan afwijken

De kosten van de kinderopvangtoeslag bij meerdere kinderen worden anders berekend dan wanneer u één kind op de kinderopvang heeft. Wanneer de kosten van beide kinderen exact hetzelfde zijn zal de belastingdienst automatisch de bijdrage aanpassen en een kind kiezen als eerste kind. Wanneer u twee kinderen heeft dan zal het kind met de meeste opvanguren een lagere vergoeding, dit wordt het eerste kind genoemd. Wanneer beide kinderen evenveel opvanguren gebruiken zal er worden gekeken naar de hoogte van het uurtarief van de kinderopvang. Het kind met de duurste opvang zal een lagere vergoeding ontvangen. Dit was anders bij de kinderopvangtoeslag in 2014, lees hier alles over de veranderingen en nieuwe regels voor het ontvangen van de toeslag in 2015. Haal het maximale uit uw kinderopvangtoeslag door een externe partij de berekening ervan te laten uitvoeren. Dit is niet duur en kan u een hoop geld opleveren elke maand.

Check altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan mag u het aanvullende budget niet aanvragen. Vraagt u de opvangtoeslag toch aan dan kan de belastingdienst een naheffing en eventuele boete geven over de uitbetaalde toeslag. De ontvangen bijdrage moet dan worden terugbetaald met rente. De voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag vindt u hier waarmee u het recht op zorgtoeslag kan bepalen.

Wilt u meer weten over de berekening van uw kinderopvangtoeslag dan kan u terecht op onze vraag en antwoord pagina.