Wat kost kinderopvang?

Het is lastig om de kosten kinderopvang te bepalen. Deze verschillen namelijk sterk per regio en zijn afhankelijk van de concurrentie in een bepaald gebied, maar bijvoorbeeld ook het soort kinderopvang en de voorzieningen die de kinderopvang biedt. Aan de hand van deze criteria kan een inschatting gemaakt worden van de kosten. Maak altijd een vergelijking aan de hand van offertes die u aanvraagt bij verschillende kinderopvangcentra. Hiermee maakt u een goede inschatting van het prijsniveau in uw regio. Houd wel altijd in uw achterhoofd dat de kwaliteit van opvang altijd boven de kosten kinderopvang moet gaan!

Soorten kinderopvang

In Nederland onderscheiden we twee vormen van kinderopvang: formele en informele kinderopvang. De eerstgenoemde vorm betreft dagopvang (kinderdagverblijf en crèche), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang. Informele vormen van kinderopvang zijn peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang (overblijven) en vrienden- en familiediensten (oppas die u zelf regelt). Bij formele kinderopvang ontvangt u een compensatie voor de kosten kinderopvang. Kiest u voor informele kinderopvang, dan betekent dit in geen geval dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Gemiddelde prijs kinderopvang

De gemiddelde kosten kinderopvang per kind, na aftrek van de kinderopvangtoeslag liggen op ongeveer 1 à 2 euro. Het netto bedrag dat u per uur betaalt voor kinderopvang ligt lager naar mate u en uw partner een hoger gezamenlijk jaarinkomen hebben.

Kinderopvangtoeslag

Kiest u voor kinderopvang voor uw kind, dan betaalt u de kosten kinderopvang in eerste instantie zelf. Via de Belastingdienst kunt u een deel van deze kosten terugkrijgen. Het deel dat u terugkrijgt is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner het aantal opvanguren en het uurtarief van de kinderopvang. Alle factoren samen bepalen de kosten kinderopvang en de uiteindelijke kinderopvangtoeslag. Hierbij geldt: hoe lager het gezamenlijke inkomen van u en uw partner, hoe hoger de vergoeding voor de kosten kinderopvang. Berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt? Op toeslagen.nl van de Belastingdienst vindt u alle informatie.
Maximaal uurtarief opvang via een gastouder
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat er een maximum compensatie zit aan het uurtarief dat door de kinderopvangtoeslag via gastouders wordt vergoed. Dit bedrag ligt voor 2015 op €5,37 per uur. In deze gevallen dient de gastouder wel ingeschreven zijn via een gastouderbureau.

Kinderbijslag

Naast kinderopvangtoeslag ontvangt u in Nederland een vaste kinderbijslag per kwartaal. Dit bedrag wordt hoger naar mate een kind ouder wordt. De kinderbijslag is in Nederland niet inkomensafhankelijk, wat wil zeggen dat u altijd hetzelfde bedrag blijft houden. Met dit bedrag aan kinderbijslag kunt u bijvoorbeeld de kosten kinderopvang betalen. Daarnaast kunt u het bedrag gebruiken voor de opvoeding en het onderhoud van uw kind.

Kies de juiste kinderopvang voor uw kind

Om een zo goed mogelijke keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden van kinderopvang en bijbehorende kosten kinderopvang kunt u het beste een aanvraag doen bij verschillende kinderopvangcentra en gastouders. Daarnaast is het vaak aan te raden even langs te gaan om te kijken of uw verwachtingen gelijk liggen aan het gevoel dat de kinderopvang u geeft. Uiteindelijk gaat het toch om het beste voor uw kind, maar natuurlijk wel passend in uw financiële plaatje.

Wanneer u nog vragen heeft over de kosten voor kinderopvang of hoe deze in combinatie met kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd dan kan u op onze vraag & antwoord pagina terecht.