Voorwaarden kinderopvangtoeslag

In 2015 zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Deze voorwaarden hangen af van uw persoonlijke situatie en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Aan de hand van deze voorwaarden wordt bepaald of u de kinderopvangtoeslag mag aanvragen.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de overheid. Veranderen er zaken in uw persoonlijke situatie dan bent u verplicht om deze veranderingen binnen vier weken bij de belastingdienst door te geven.

De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2015

U en uw toeslagpartner moeten aan al deze voorwaarden voldoen wilt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het onrechtmatig aanvragen van de maandelijkse bijdrage resulteert in een naheffing en boete van de belastingdienst.

 • Uzelf en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse Nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • Het kind of de kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt zit nog niet op het voorgezet onderwijs zoals bijvoorbeeld het VMBO, HAVO of VWO.
 • De kosten van de kinderopvang betaald u of uw toeslagpartner volledig. Het is mogelijk dat deze kosten volledig worden vergoed door de kindertoeslagtoeslag maar het kan ook deels vergoed worden. U draait zelf voor de overige kosten op wanneer de kinderopvang meer kost dan het maximumtarief dat is vastgesteld door de overheid. Hier kan u de berekening van de maandelijkse bijdrage vinden.
 • Het kind of de kinderen staan op uw eigen woonadres ingeschreven bij de gemeente.
 • De kinderopvanginstelling moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse overheid in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit geldt ook voor gastouderopvang en de locaties waar de opvang wordt gedaan.
 • Met de kinderopvanginstelling heeft u of uw toeslagpartner een schriftelijke overeenkomst afgesloten waarin de kinderopvang uren per maand en jaar zijn vastgesteld. Daarnaast is er in deze schriftelijke overeenkomst een uurtarief voor het gehele jaar vastgesteld.
 • U ontvang kinderbijslag of pleegouderbijdrage voor het kind. Onderhoudt u het kind in belangrijke mate dan kan u tevens recht hebben op kinderopvangtoeslag.
 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk zoals de sollicitatieplicht of krijgt een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling. Dit kan in Nederland maar ook in het Buitenland zijn. Lees voor de uitzonderingen in het buitenland hieronder verder.

Wanneer u in de bijstand verkeerd heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag. Het aanvragen hiervan brengt echter enkele regels en voorwaarden met zich mee die u kunt vinden op Bijstand.help.

Overige voorwaarden en uitzonderingen

 • Heeft u een adoptie- of pleegkind dan kan u ook kinderopvangtoeslag aanvragen mits u en uw toeslagpartner voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
 • Bent u als ouder jonger dan 18 jaar dan heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag voor uw kind mits u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
 • Woont en werkt u in het buitenland dan kan u in sommige situaties ook recht hebben op kinderopvangtoeslag. U heeft namelijk recht op kinderopvangtoeslag wanneer u woont/werkt in een EU-land, Noorwegen, IJsland Liechtenstein of Zwitserland. Dezelfde regels zijn toepasbaar die gelden voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag als in Nederland.
 • Heeft u kinderopvang nodig om sociale of medische redenen dan is het goed mogelijk dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Om hier recht op te hebben moet u contact opnemen met de Gemeente waar u staat ingeschreven. Deze heeft een speciaal budget voor uitzonderingen.
 • Bent u gescheiden maar wonen de kinderen voor de helft van de week (minimaal 3 dagen) nog bij u dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De voorwaarden hiervoor zijn dat het kind minimaal drie dagen bij u woont, minimaal drie dagen per week bij uw ex-partner en op het woonadres van u of uw ex-partner staat ingeschreven.
 • Bent u een familielid (grootouder, broer, zus, tante of oom) en vangt u de kinderen volledig op door het wegvallen van de ouders dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Mits u en het kind voldoen aan de basis voorwaarden die hierboven beschreven staan.

Heeft u nog vragen over de voorwaarden voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag dan kan u deze stellen op onze vraag en antwoord pagina.